Detay / Ruhsat Hizmetleri
Ruhsat Hizmetleri
 • Haber Tarihi: 30-07-2015

  Gayri Sıhhi Müesseselerde İşyeri açma ve Çalışma ruhsatı Müraacatı için gerekli Belgeler:

  1- Başvuru / Beyan Formu ( Form Belediyeden Alınacak)

  2- Yapı Kullanma İzin Belgesi

  3- İtfaiye Uygunluk Yazısı(Belediye İtfaiye Müdürlüğünden)

  4- Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve İmza sirküsü örneği

  5-Şahıs ise T.C. Kimlik nolu kimlik Fotokopisi ve 1 adet fotoğraf.

  4- Kanalizasyona Bağlantı İzni Yazısı( Belediyeden alınacak)

  5- ÇED Uygunluk Yazısı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)

  6- Emisyon ve Deşarj İzin Belgesi(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)

  7- Mesleki Faaliyet Belgesi Aslı ( Bağlı Olduğu Odadan)

  8- Esnaf Sicil Belgesi Fotokopisi(Bağlı olduğu Odadan)

  9- Ustalık Belgesi ( Gerekiyor ise)

  10-Vergi Levha Fotokopisi            

  11- Mülk kendisine ait ise Tapu Fotokopisi .değil ise Kira Kontratı

  12-  Kapasite Raporu( Bağlı Olduğu Odadan)

  13- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Fotokopisi(Gerekiyor ise)

  14-Geçiş Yolu İzin Belgesi(Karayolu Bağlantısı Mevcut ise)

  15-Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Vaziyet Planı ve İş Akım Şeması

  16-Çalışma İzin Belgesi(10 kişi ve üzerinde eleman çalıştırıyor ve İşyeri Güvenliği gerektiriyor ise Bölge Çalışma Müd.’den alınan İzin Belgesi veya İş güvenliği Uzman Sözleşmesi)

   

  Sıhhi Müesseselerde İşyeri açma ve Çalışma ruhsatı Müraacatı için gerekli Belgeler:

  1- Başvuru / Beyan Formu ( Form Belediyeden alınacak)

  2- Tapu  Fotokopisi

  3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi

  4- Vergi Levhası Fotokopisi

  5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)

  6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)

  7- İmza Sirküleri (Şirket ise)

  8- 1 adet fotoğraf (Şahıs ise)

  9- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)

  10-İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve  depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu  için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane            

  11- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde )

  12-  Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde)

  13- BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ 2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir.

   

  Yapı Kullanma izin belgesi için alınması gereken belgeler:

  1 -  Başvuru Dilekçesi

  2-   ISPARTA SGK ‘dan alınan prim borcu yoktur belgesi.

  3-   Gönen Mal Müdürlüğü ’den  Vergi  ilişik kesme belgesi.

  4-  Belediyeden Emlak / Çevre Temizlik Vergisi  Yoktur Yazısı.

  5-   Harç ve Ücretler Tahsilat Makbuzu.

   

  Yapı (İnşaat) Ruhsatı almak için gerekli belgeler:

  1. Ruhsat Başvuru Dilekçesi

  2. Yapı Sahibi (Adres ve T.C. Kimlik bilgileri ) ( gerekli  ise Vekaletnamesi )

  3. Tapu Sureti ( Arsa Niteliğinde olacak )

  4.  İmar Durum Belgesi , İmar Çapı, Yol Kotu Krokisi (Belediyeden alınacak)

  5. Aplikasyon Krokisi (Lisanslı Kadastro Büro Onaylı (ISPARTA 3206-82 NOLU LİHKAB) )

  6. Yola Terk varsa Terkli Tapu Sureti

  7. Mimari Proje ( T.M.M.O  onaylı)

  8.  Betonarme Proje ( T.M.M.O  onaylı)

  9. Elektrik Proje ( T.M.M.O  onaylı)

  10. Makine Tesisat Proje( T.M.M.O  onaylı)

  11. Zemin Etüt Raporu( T.M.M.O  onaylı)

  12.  T.U.S.  ve Büro Tescil Belgeleri ( Proje Müelliflerine ait Adres ve T.C. Kimlik Bilgileri )

  13. Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli  inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.Müteahhitlik Yetki Belgesi Bileşim sistemine kayıtlı Müteahhit Belgeleri ( Adres, Vergi No, YAMBİS NO,SÖZLEŞME v.b. belgeler)

  14. Yapı Denetim Firma Belgeleri ( 500,00 m2 üzeri İnşaat alanı olan yapılarda) Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri. Yapıya ilişkin bilgi formu. Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu. Şantiye şefi sözleşmesi

  15. Harç ve Ücretler Tahsilat Makbuzu

   

  İmar Çapı:

  Bir imar parselinde inşaat yapabilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için yapılacak ilk işlem imar durumu belgesi (çap) müracaatıdır. Çap müracaatını parsel sahipleri kendileri yapabileceği gibi vekâlet verdikleri üçüncü şahıslar da yapabilir. Çap müracaatı dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekinde ISPARTA 3206-82 NOLU (LİHKAB) Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosundan alınan aplikasyon krokisinin aslı ile Gönen Tapu Müdürlüğünden alınan tapu tescil belgesinin (1 ay içerisinde alınmış olan) konulması zorunludur.