Duyuru / ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI 24.12.2018 SAAT 14:00
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI 24.12.2018 SAAT 14:00
 • T.C.

  GÜNEYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

   

  1-Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 1 ( Bir ) adet Araç hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi devamı gereğince ( açık artırma yolu ile) Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

   

  Sıra No

  Plaka No

  Model Yılı

  Marka/Tipi

  Muhammen Bedel( TL.)

  Geçici Teminat

  Aracın Fiili Durumu

  İhale

  Tarihi

  İhale

  Saati

  1

  32LR806

  2006

  TEMSA/ POVERBUS STANDART

  51.000,00

  1.530,00

  Faal

  24.12.2018

  14:00

   

   2-İhale, Belediyemizin Orta Mahalle Cumhuriyet Cad.  üzerinde bulunan Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda Encümen huzurunda 24.12.2018 Tarih Pazartesi günü  saat 14:00’da başlayacaktır.

   

  3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname ve diğer evraklar mesai saati içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacaklar şartname ve eklerini Belediyemiz Tahsilat servisinden satın almak zorundadır.

   

  4-İhale konusu araç ihale tarihine kadar Belediyemiz garajında görülebilecektir.

   

  5-İhaleye katılacak kişilerin şartnamedeki evrakları 24.12.2018 Pazartesi günü saat 13:45’e kadar belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir.. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

   

  6- Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

   

  7-Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

   

  8-Bu işten doğacak her türlü vergi, resim harç ve sigorta gibi masraflar ihaleyi alan kişiye ait olacaktır.

   

   9-Araç çekme belgeli olarak satışa sunulacak olup, aracı alan kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

   

  10-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

   

  -Başvuru dilekçesi

  -Nüfus cüzdanı sureti

  -Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,

  -Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,

  -2018 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

  -Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

   

  11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   

   

                                                                                                                        İdare

                                                                                                Güneykent Belediye Başkanlığı