Duyuru / Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuç ilanı.....
Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuç ilanı.....
 •                             İLAN
  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci Maddesinin;
  Geçici 23 ve 24 üncü Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

  24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayımlan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Belirlenen Kriterler Dahilinde Yapılan Ön İnceleme ve Esas İnceleme Sonucunda Başvuruları Kabul Edilen  Kişi Listeleri Aşağıda Gösterilmiştir.
                    İlan Olunur.

  S.No Adı  Soyadı T.C No Başvuru Durumu
  1 Ali AVCI 166*****182 KABUL
  2 Ramazan TÜTÜNCÜ 174*****370 KABUL
  3 Fettah  ERSOY 202*****390 KABUL
  4 Süleyman KOYUNCU 216*****208 KABUL
  5 Hasan GÖNCÜ 248*****680 KABUL
  6 Hüseyin BÜYÜKDAVRAZ 257*****774 KABUL
  7 Sabiha Gamze ERTÜRK 471*****118 KABUL