Sayfa / Kültür Durumu
Kültür Durumu
 • Yunus Emre mezarı kasabamızın güneyindeki Erenler Tepesi eteğinde bulunan mezarlığın doğusunda yer almaktadır. Mezarlık 7593 nolu parsel üzerinde konumlanmaktadır.

   

   

  Bursalı İsmail Hakkı’nın verdiği bilgiler Yunus Emre’nin Taptuk Emre’nin ve onun şeyhi Buharalı Sinan Efendi’nin mezarlarının Keçiborlu kasabasının yakınındaki büyük su birikintisinin doğu tarafında bulunan yamaç tarafında bir köyde kubbe  altında olduğunu söylemiştir. Bursalı İsmail Hakkı’nın verdiği bilgilerden hareketle, Keçiborlu yakınındaki su birikintisinin Burdur gölü olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Gümüşgün Mahallemizde Yunus Emre’nin şeyhi, Taptuk Emre’nin hocası Buharalı Sinan Efendi’nin türbesi bulunmaktadır. (http://www.ispartagonen.gov.tr/default_b0.aspx?content=119).

   Yunus Emre ye ait olduğu düşünülen mezar ile ilgili en kapsamlı araştırmayı Dr.Muharrem Bayar yapmıştır. Bayar’ın çalışmalarına göre,Isparta’ya12. Yüzyıldan 19.Yüzyıla kadar çeşitli aşiretler İskan etmiştir. Çepni, Dola, Eymir, Bekteş, Devlethan,Karkın, Kargi, Kınık, Kızılca, Kızık, Sorgun, Dodurga gibi köy isimleri aşiret ismidir.Bektaşi cemaatinin de Horasandan gelerek bu bölgeye yerleşmesi Yunus Emre’nin bu beldede yaşadığını doğrulamaktadır.

  Dr. Muharrem Bayar’ın çalışması;

  Yine Muharrem Bayar’ın çalışmalarına göre, kent geçmişte yörükler tarafından yaylak

   

  olarak kullanılmıştır. Alva, Akpınar, Biryalı, Taşalan ve Oluçak mevkilerine küçük yerleşimler olmuştur. H.847/M.1443 yılında Karaman Beyi İbrahim Bey’in Osmanlı şehri olan Bolvadin’e saldırması ile binden fazla kişi ölmüş, birçok aşiret dağılmıştır. Bolvadin’in Kuzey-Doğusundaki Emirdağlarından yaylaya çıkan yörükler Başören’e gelmiş ve bir müddet buraya yerleşmişlerdir. Sandıklı, Hacılar, Polatlı, Kızık köylerinden yaylaya gelen yörüklerini İskanı ile köy büyümüş ve şimdiki yerine taşımıştır. Yörüklerin yerleşmesi 1900 yılına kadar sürmüştür. Yörükler Emirdağlarından geldiği için Emirler Geresin’i ismini almıştır. Arşivler vesikalarında Emirler Köyü olaraktan geçer. Ayrıca kasabanın adı Yenipınar Çeşmesi kitabesinde Emirler Geresini olarak geçer.

  Yunus Emre’nin Geresin’ de olduğu ilk söyleyen kişi ünlü Müfessir ve Mutasavvıf

  Bursalı İsmail Hakkı Efendidir. İsmail Hakkı Efendi Yunus Emre’nin: “Çektim erik dalına anda yedim üzümü, Bostan ıssı kakuyup der neylersin kozumu”. Beytini açıklarken “Şeyh Yunus Emre kaddesesırrıhu hazretleri Anadolu’da Keçiborlu nam kasaba kurbünde (yakınında)olan gadir-i azamın canib-i şarkında(doğusunda) olan peşt (yamaç)tarafında bir karyede(Emirler Geresin’inde) neşv ü nema bulup mezarı dahi ol karyededir.” demektedir. Bu ünlü düşünür, Yunus Emre’nin mezarı şöyle tarif ediyor: Yunus Emre Keçiborlu’nun yakınında doğusunda yamaçta bir köyde Emirler Geresininde, yani Erenler Tepesindendir. Çünkü Keçiborlu’nun doğusunda Geresinden başka köy yoktur.

  Prof.Dr.Fuat Köprülü, Bursalı İsmail Hakkı’nın görüşünden hareketle: ”Bursalı Şeyh İsmail Hakkı’nın rivayetine göre Yunus Emre ile şeyhi Taptuk Emre ve onun şeyhi Sinan Efendi’nin kabirleri bir kubbe altında Keçiborlu Kasabası yakınında gadiri azimincanib-i şarkında (doğusunda) olan peşte tarafında karyededir yani Emirler Geresinindedir.”demiştir.

  Böcüzade Süleyman Sami Bey 1325/1909 yılında yazdığı “Isparta Tarihi” isimli eserinde: ”Keçiborlu’nun şark-şimalinde (kuzey-doğu) dağda bir türbede metfundur.Karnı ağrıyanlar türbeye gider, toprağından bir miktar yutarak dönmeleri halinde ağrılarının geçtiği ve sağlığında bu nevi ağrılara ilaç tertip ederlermiş” şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Böcüzade’nin tarif ettiği türbe Bursalı İsmail bildirdiği Geresin’deki Yunus Emre Türbesidir. Çünkü Geresin’de Yunus Emre dışında başka bir türbe yoktur.

   

  Katip Çelebi: ”Şeyh Yunus Emre Boluludur. H.843’de vefat etmiştir. Şeyh Taptuk Emre müritlerinden idi. Bir müddet şeyhinin zaviyesine odun taşıdı. Vecd ü hal sahibi idi. Türkçe manzum eserlerinden tevhide yüksek makam sahibi olan esrar-ı ilahiye vukuf-ı tamı bulunduğu anlaşılmaktadır. Hamid’de (Isparta) vefat etmiş, Keçiborlu’nun karyesinde (Emirler Geresin) gömülüdür.” olarak belirtmiştir. Bu kaynağa göre Yunus Emre’nin mezarı EmirlerGeresinindedir. Bazı kaynaklarda Geresindeki türbenin Şeyh Şikem olduğu söylerler. Bu konuda araştırma yapan Fehmi Aksu Şeyh Şikem Vakfiyesindeki Yunus Emre sözcüğünü gerekçe göstererek, Geresin’deki Şeyh Şikem’in Yunus Emre olduğunu söylemiştir.Yunus Emre mezarı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 18.01.2012 tarihli ve 322 sayılı kararıyla, 1. derece koruma alanı olarak belirlenmiştir. Anı ve simgesel değeri ile halkımız tarafından benimsenmiş olan bu alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiştir. Böylece mezarın yer aldığı mezarlıkta defin işlemleri haricinde izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamaktadır.